Σύστημα Υποστήριξης Ερευνών - Drogalas.gr


Εισάγετε εδώ τον κωδικό του ερωτηματολογίου που σας έχει δοθεί.

Κωδικός:

Το παρόν σύστημα διατίθεται για δειγματοληπτικές έρευνες συλλογής στοιχείων μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.
Αν είστε φοιτητής ή ιδιώτης και θέλετε επιστημονική υποστήριξη στην έρευνά σας, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή στο
email: georgedrogalas@yahoo.gr - Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος